POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO – MOSLAVAČKA
Rimska 19, 44 000 Sisak, tel.: +385 44 560 111

Prevencija u lokalnoj zajednici

Prevencija PU sisačko-moslavačka: 

Do sada već izraženo i opisano nezadovoljstvo odnosom reaktivnog i proaktivnog, te represivnog i preventivnog rada policije, moguće je nažalost, gotovo u cjelini primijeniti i na ukupno stanje u našem društvu i funkcioniranje pravne države i struktura državne uprave na lokalnoj i državnoj razini.

Problematikom javnog reda i sigurnosti, te kvalitetom života građana bavi se čitavi niz ministarstava, tijela i službi bez kvalitetne međusobne komunikacije i bez osmišljene koordinacije rada, planiranja i provođenja zajedničkih mjera i aktivnosti radi usmjerenog djelovanja na probleme. Paralelno s tim, uz nedostatak međusobne komunikacije navedenih tijela, izražen je i nedostatak kvalitetne dvostrane komunikacije s građanima. 

Policija i tu može i mora napraviti prvi korak usmjeren k promjenama i unapređenju postojećeg načina rada, te iz toga razloga PU sisačko-moslavačka, u suradnji sa MUP-a RH,  po uzoru na suvremene modele rada policija drugih EU zemalja, te slijedeći međunarodne standarde i preporuke, uočilo je potrebu za izgradnjom sustavnog i usmjerenog osnaživanja rada na području ukupne prevencije.

Provedbena strategija u ovom multimodularnom projektu odnosi se na četiri komplementarna cilja koja zajedno utječu na mjerljivo unaprjeđenje rada i razvoja sustava prevencije kriminaliteta na nacionalnoj i lokalnoj razini između samih ustrojstvenih jedinica MUP-a, suradnje s drugim relevantnim državnim tijelima, institucijama i organizacijama, osnaživanje provedbe sustavne edukacije, kao i provedbe policijskog djelovanja u zajednici i to kroz:

  • uspostavu koordinacijske jedinice za prevenciju kriminaliteta u Ravnateljstvu policije;
  • unaprjeđenje rada policije i razvoj sustava prevencije kriminaliteta;
  • poticanje i osnaživanje sustavnog modela rada Vijeća za prevenciju;
  • institucionalnu podršku, obrazovanje i vidljivost djelovanja policije u zajednici;

Projektom će se također nastojati unaprijediti suradnja s drugim državnim tijelima, institucijama i agencijama, znanstvenim i obrazovnim ustanovama, međunarodnim i nevladinim organizacijama kao i policijom drugih zemalja na području provedbe preventivnih programa utemeljenih na dokazima koji trebaju doprinijeti unaprjeđenju sigurnosti u zajednici te stvaranju boljeg osjećaja sigurnosti svih građana i imovine.

Tijekom proteklog razdoblja, na iniciranje policijskih službenika Policijske uprave i policijskih postaja, na području Županije sisačko-moslavačke, osnovana su "Vijeća za prevenciju kriminaliteta" u 6 gradova i 8 općina i to:

Gradovi: Sisak, Kutina, Novska, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica.
Općine: Popovača, Jasenovac, Lipovljani, Lekenik, Dvor, Gvozd, Sunja i Topusko.

Navedena osnovana Vijeća za prevenciju, u svom sastavu, uz predsjednika imaju za zamjenika ili kao obaveznog člana načelnika sa nadležne policijske postaje, a ponegdje i kontakt policajca, dok ostali članovi dolaze iz vrlo različitih područja i organizacija društvenog djelovanja, a to opet znači da će u rad vijeća unijeti vrlo različite pristupe i perspektive suzbijanja kriminaliteta.

Kao što je početno navedeno, uz realizaciju gore navedenih projekata, u svakodnevnom smo kontaktu sa tijelima lokalne uprave, svim institucijama i agencijama koje djeluju na našem području, obrazovnim ustanovama te udrugama sa područja Gradova i Općina. Dosadašnja se suradnja, kroz ciljeve preventivnog djelovanja, cijeni kao vrlo dobra.

Na kraju,  još je za napomenuti, kako bez sustavne i kontinuirane provedbe mjera nema postizanja planiranih ciljeva, a tako i bez uključivanja svih subjekata koji mogu doprinijeti povećanoj sigurnosti nema uspjeha.