POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO – MOSLAVAČKA
Rimska 19, 44 000 Sisak, tel.: +385 44 560 111
sisačko-moslavačka uprava > Dokumenti > Inspektorat unutarnjih poslova

Inspektorat unutarnjih poslova

  

Sjedište Inspektorata: Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24 

Adresa za dostavu pošte: Policijska uprava sisačko-moslavačka, Sisak, Rimska 19

Telefonski brojevi:

 • 044/560 453                                        voditelj Inspektorata unutarnjih poslova
 • 044/560 461; 560 462; 560 458          inspektori
 • 044/560 360                                        telefaks


Uredovno vrijeme:  od 7.30 do 15.30 sati   
 

Poslovi inspektorata:

Zaštita od požara i eksploziva

 • Izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara
 • Izdavanje Posebnih uvjeta zaštite od požara i eksplozija za skladištenje zapaljivih tekućina ili plinova
 • Izdavanje Odobrenja za skladištenje zapaljivih tekućina ili plinova
 • Izdavanje Mišljenja o usklađenosti tehničke dokumentacije (izvedenih i rekonstruiranih sustava za dojavu i gašenje požara) sa zakonima iz područja zaštite od požara i propisima donesenim na temelju tih zakona
 • Izdavanje potvrda na glavni projekt iz područja zaštite od požara
 • Izdavanje mišljenja na izrađene procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te planove zaštite od požara tijela lokalne uprave i samouprave

 

Proizvodnja i promet opasnih tvari  

 • Izdavanje odobrenja za prijevoz eksplozivnih tvari
 • Izdavanje odobrenja za mjesto i vrijeme izvođenja vatrometa i glasnog pucnja

 

Zaštitarski poslovi

Inspektori za zaštitarske i detektivske poslove  

Telefonski broj: 044/560 470 

 • Izdavanje dopuštenja i iskaznica za zaštitare, čuvare i zaštitare-tehničare
 • Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tjelesne zaštite u građanskoj odjeći
 • Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama
 • Izdavanje odobrenja za početak rada unutarnje čuvarske službe
 • Izdavanje posebnog odobrenja za poslove pratnje prijenosom, prijevozom, te prijenosom i prijevozom
 • Izdavanje Potvrda o sukladnosti za vozila i specijalne sigurnosne spremnike, koji se koriste za prijevoz/prijenos novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti
  

Detektivski poslovi 

 • Izdavanje odobrenja za početak rada privatnog detektiva
 • Izdavanje odobrenja za početak rada detektivskog ureda
 • Izdavanje ovlasti za obavljanje detektivskih poslova
 • Izdavanje iskaznica za poslove privatnog detektiva
 • Prijava za polaganje stručnog ispita