POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO – MOSLAVAČKA
Rimska 19, 44 000 Sisak, tel.: +385 44 560 111

Pogranična propusnica i /ili poljoprivrednički uložak

 

Pogranična propusnica i /ili poljoprivrednički uložak 

    • zahtjev se podnosi sukladno odredbama Sporazuma o pograničnom prometu i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Slovenije («Narodne novine» 15/97.), a  podnositelj zahtjeva dužan je priložiti dokaz o prebivalištu u pograničnom pojasu, posjedovanju poljoprivrednog zemljišta ili nekretnine, zaposlenju ili školovanju i sl.