POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO – MOSLAVAČKA
Rimska 19, 44 000 Sisak, tel.: +385 44 560 111

Služba za granicu

Služba za granicu ustrojstvena je jedinica Policijske uprave koja prati, usklađuje i organizira provođenje mjera oko poslova vezanih za nadzor državne granice, unutarnjih plovnih putova i primjena propisa o nadzoru i prelaženju državne granice te obavlja poslove vezane za nezakonite migracije stranaca.

Državna granica Republike Hrvatske u nadležnosti Policijske uprave sisačko-moslavačke dužine je 207,1 km, od čega se 144,8 km granice proteže rijekom Unom, Savom, Glinom i Glinicom, dok se 62,3 km granice proteže kopnom.

Radom Službe upravlja voditelj.