POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO – MOSLAVAČKA
Rimska 19, 44 000 Sisak, tel.: +385 44 560 111

Služba policije


           

   Prati, analizira i prevenira stanje javnog reda i sigurnost cestovnog prometa. Provodi
   edukativno-preventivne i represivne akcije. Surađuje s tijelima lokalne uprave i
   samouprave te s drugim tijelima državne vlasti na području Županije. U sklopu Službe
   djeluje Interventna jedinica policije te se provode poslovi protueksplozijske zaštite.
 

   Radom Službe rukovodi voditelj.