POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO – MOSLAVAČKA
Rimska 19, 44 000 Sisak, tel.: +385 44 560 111

Ured načelnika

Ured načelnika posebna je ustrojstvena jedinica Policijske uprave koja obavlja stručne i administrativne poslove za načelnika Policijske uprave.
Radom Ureda načelnika rukovodi zamjenik načelnika koji koordinira rad djelatnika ovog Ureda, a pri kojem se obavljaju poslovi odnosa s javnošću, poslovi zakonitosti postupanja, poslovi prevencije te analitički poslovi.        


Glasnogovornica Policijske uprave je Natalija Mezak-Dolenčić

Policijska službenica za odnose s javnošću je Iva Dvorski 

Telefon: 044/560 111; 560 104; 560 128


Redovne konferencije za novinare održavaju se utorkom s početkom u 10 sati u zgradi Policijske uprave sisačko-moslavačke, Rimska 19.

Građani i predstavnici medija mogu putem telefona, telefaksa ili elektronskom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove iz nadležnosti policije.