POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO – MOSLAVAČKA
Rimska 19, 44 000 Sisak, tel.: +385 44 560 111

Natječaji

 

Trenutačno u Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj nema raspisanih natječaja.

 


Javna nabava

5.6.2012. 

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

 

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11.) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Policijska uprava sisačko-moslavačka kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.