POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO – MOSLAVAČKA
Rimska 19, 44 000 Sisak, tel.: +385 44 560 111
sisačko-moslavačka uprava > Kontakt policajci > Kontakt-policajci Policijske postaje Sisak

Kontakt-policajci Policijske postaje Sisak

            U Policijskoj postaji Sisak djeluje kontakt-policija, a postajno područje podijeljeno je na 10 kontaktnih područja, i to:

 

 

I. kontakt-područje «LEKENIK» - obuhvaća područje Lekenika uz državnu cestu od ulaska do izlaska iz mjesta, prema mjestu Pešćenica.

Na kontaktnom području boravi oko 4 500 stanovnika.

 • Kontakt policajac – Mario Terzić
 • Telefon: 044/560 811

 

 

 

II. kontakt-područje «ZELENI BRIJEG» -obuhvaća područje Zelenog brijega, a omeđeno je sa zapadne strane ulicom Braće Čulig, Ulicom Ivana Bakrana do Lonjske ulice, zatim na sjeveru Lonjskom do Odranske ulice, na istoku Odranskom ulicom do Zagrebačke ulice, te na jugu Zagrebačkom ulicom.

Na kontaktnom području boravi oko 11 000 stanovnika.
 
 • Kontakt policajac – Mile Dumenčić
 • Telefon: 044/560 811

 
 
 
III. kontakt-područje «TOMIĆEV PUT» - obuhvaća područje tzv. Tomićevog puta, a omeđeno je sa sjeverne strane Obrtničkom ulicom, na zapadu Ulicom Mije Goričkog, na jugu Ulicom Ivana Rukavine Siđe te na istoku Ulicom Ivana Fistovića.
Na kontaktnom području boravi oko 2 350 stanovnika.
 
 • Kontakt policajac - Damir Kolundžić
 • Telefon: 044/560 811
   
 
 
 
IV. kontakt-područje «GRADSKA TRŽNICA I OKOLICA» - obuhvaća Gradsku tržnicu «Kontroba» sa bližom okolicom, a omeđeno je na sjeveru Obrtničkom ulicom, na istoku Ulicama Ivana Meštrovića i Ljudevita Gaja, na jugu ulicom Kralja Tomislava, a na zapadu Ulicom Ante Starčevića.
Na kontaktnom području boravi oko 2 500 stanovnika.

 • Kontakt policajac - Ivica Krnic
 • Telefon: 044/560 811
 
 
 


V. kontakt-područje «ŽELJEZNIČKI I AUTOBUSNI KOLODVOR» - omeđeno je Ulicom Ferde Hefelea na sjeveru, na istoku ulicom Nikole Šipuša, na jugu Frankopanskom ulicom, te na zapadu ulicom Kralja Zvonimira.
Na kontaktnom području boravi oko 2 000 stanovnika.
 
 • Kontakt policajac - Tanja Kumer
 • Telefon: 044/560 811

 

 
 
 
VI. kontakt-područje «CENTAR GRADA» - obuhvaća najuže područje centra grada, a omeđeno je na sjeveru Frankopanskom ulicom, na
istoku Ulicom Ante Starčevića, na jugu Kranjčevićevom ulicom, a na zapadu Rimskom ulicom, dakle obuhvaća tzv. prvu, drugu i treću ulicu.
Na kontaktnom području boravi oko 2 000 stanovnika.
 • Kontakt policajac - Igor Cerovski
 • Telefon: 044/560 811

 
 

 
VII. kontakt-područje «VRBINA» - obuhvaća područje «Vrbine», a omeđeno je na sjeveru parkom Ul. S. S. Kranjčevića, na sjeveroistoku dijelom Ul. F. Lovrića, parkom Dr. Franje Tuđmana, dijelom Ul. Augusta Oktavijana i dijelom Ul. Ljudevita Gaja, na istoku željezničkom prugom do istočne strane Rekreacijskog centra «INA» i na jugu i jugozapadu Mihanovićevom obalom.
Na kontaktnom području boravi oko 2 800 stanovnika.
 
Trenutačno na VII. kontaktnom-području nije ustaljen kontakt policajac, no te zadaće obnaša:
 • Vođa sektora - Damir Slunjski
 • Telefon: 044/560 811
 
 
VIII. kontakt-područje «ZIBEL» - obuhvaća područje «Zibela», a omeđeno je ulicom Ivana Gundulića sa sjevera, Ulicom J.J.Strossmayera sa istoka kao i dijelom ulice Dr. Ive Pedišića, te na jugu i zapadu Ulicom hrvatskih domobrana.
Na kontaktnom području boravi oko 2 700 stanovnika.
 
Trenutačno na VIII. kontaktnom-području nije ustaljen kontakt policajac, no te zadaće obnaša:
 • Vođa sektora - Damir Slunjski
 • Telefon: 044/560 811

 
Vladek TkalčecIX. kontakt-područje «BRZAJ - VIKTOROVAC» - obuhvaća područje «Brzaja» i «Viktorovca», a omeđeno je sa sjevera Alejom narodnih heroja, zapadnom stranom ulicom Ante Kovačića i Tina Ujevića, južnom stranom Školskom ulicom, a istočnom stranom ulicom J. J. Strossmayera.
Na kontaktnom području boravi oko 5 000 stanovnika.
 
 • Kontakt policajac - Vladek Tkalčec
 • Telefon: 044/560 811

  

X. kontakt-područje «ŽELJEZARA» - sa sjeverne strane područje je omeđeno športskim terenom i dvoranom «Brezovica», istočnom stranom Ulicom Marijana Cvetkovića, s južne strane graniči rekreacijskim centrom, Slovenskim trgom i dječjim vrtićom, te zapadnom stranom iza tržnice «Caprag».
Na kontaktnom području boravi oko 8 000 stanovnika.

Trenutačno na X. kontaktnom-području nije ustaljen kontakt policajac, no te zadaće obnaša:
 • Vođa sektora - Davor Stojaković
 • Telefon: 044/560 811