POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO – MOSLAVAČKA
Rimska 19, 44 000 Sisak, tel.: +385 44 560 111

Policijska postaja Sunja

Policijska postaja Sunja

Mjesto: Sunja
 
Adresa: Matije Gupca 34
 
Telefon: 044/560 639
 
Telefaks: 044/560 600

Načelnik Policijske postaje: IVAN BARIĆ

 

U Policijskoj postaji Sunja nije ustrojen odjel upravnih poslova, već se svi poslovi izrade osobnih dokumenata (osobne iskaznice, vozačke dozvole, putne isprave i dr.) obavljaju u Sisku, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24.

Uredovno vrijeme upravnih poslova:

 • sve radne dane u tjednu od 7.30 do 15.30 sati, za građanstvo od 7.30 do 15 sati,
 • iznimno utorkom za građanstvo od 7.30 do 16.30 sati za poslove prijavništva, osobne, putne isprave i vozačke dozvole.

Telefonski brojevi:

 • 044/560 451 (voditeljica Službe upravnih i inspekcijskih poslova)
 • 044/560 479 (voditeljica Odjela upravnih poslova)
 • 044/560 459 (voditeljica Odjela za strance i državljanstvo)
 • 044/560 452 tajnica voditeljice
 • 044/560 460 samostalni upravni referent
 • 044/560 468 osobne iskaznice i prijavništvo (prebivalište/boravište)
 • 044/560 467 putovnice
 • 044/560 466 vozačke
 • 044/560 473 oružje
 • 044/560 472 državljanstvo
 • 044/560 471 stranci
 
Policijska postaja Sunja obuhvaća područje koje se prostire središnjim dijelom Sisačko-moslavačke županije, na površini od oko 288,40 km², gdje je naseljeno 40 mjesta s 5 748 stanovnika. Područje PP Sunja povezano je sa ostalim dijelovima Republike Hrvatske cestama: Sisak-Sunja-Hrvatska Dubica i Sisak-Sunja-Hrvatska Kostajnica, te željeznicom Sisak-Sunja-Volinja i Sunja-Hrvatska Dubica-Novska, kao i skelskim prijelazima preko rijeke Save u mjestima Gradusa Posavska, Selišće Sunjsko i Bobovac.
           
Od 1999. godine područje općine Sunja postaje tranzitno područje, nakon otvaranja graničnih prijelaza u Hrvatskoj Dubici i Dvoru sa Republikom Bosnom i Hercegovinom, a 2002. godine otvoren je i granični prijelaz u Hrvatskoj Kostajnici, pa je od tada pojačana i frekvencija vozila, roba i osoba, iz pravca R BiH prema RH i Europi, i obratno.
           
Na inicijativu Policijske postaje Sunja, 14. travnja 2008. godine osnovano je Vijeće za prevenciju Općine Sunja, a članovi Vijeća su predstavnici policije, lokalne zajednice s načelnikom Općine Sunja, ravnatelj Osnovne škole „Sunja“, ravnatelj Dječjeg vrtića «Bambi» Sunja i predsjednik DVD-a Sunja - Greda Sunjska.           
Zajednički cilj i svrha Vijeća je prevencija u odgojno obrazovnim ustanovama te uključivanje kontakt-policajaca u provođenje preventivnih aktivnosti s ciljem educiranja učenika osnovne škole o štetnosti uporabe opojnih droga, zlouporabe alkohola, duhanskih proizvoda te upoznavanje učenika sa Zakonskim odredbama (ZSPC-a, JRM-a, Obiteljski zakon i dr.).
           
Na kontaktnom području u Sunji, Tomislavov trg br. 3, na zgradi Općine Sunja, postavljen je sandučić povjerenja u kojega građani mogu ubaciti pisma sa svojim pitanjima, pritužbama, prijedlozima policiji i sl.