POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO – MOSLAVAČKA
Rimska 19, 44 000 Sisak, tel.: +385 44 560 111

Policijska postaja Glina

Policijska postaja Glina

Mjesto: Glina

Adresa: Tomislava Roma 1

Telefon: 044/560 989
Telefaks: 044/560 950


Načelnik Policijske postaje: MIROSLAV RAJKOVIĆ
 
 

Uredovno vrijeme upravnih poslova: 

  • sve radne dane u tjednu od 7.30 do 15.30 sati, za građanstvo od 7.30 do 15 sati,
  • iznimno prvi utorak u mjesecu za građanstvo od 7.30 do 16.30 sati za poslove prijavništva, osobne, putne isprave i vozačke dozvole.

Telefonski brojevi: 

044/560 973 - prijavništvo, odjavništvo
044/560 971 - putovnice
044/560 972 - oružje, stranci
 
             
Policijska postaja Glina teritorijalno je nadležna na području Grada Gline i 66 okolnih mjesta (Marin Brod, Prekopa, Kihalac, Novo Selo Glinsko, Majske Poljane, Brnjeuška, Ilovačak, Desni Degoj, Gornja Bučica, Donja Bučica, Slatina Pokupska, Zaloj, Donje Taborište, Gračanica Šišinečka, Gornje Taborište, Stankovac, Donje Jame, Gornje Jame, Mala Solina, Velika Solina, Donja Trstenica, Gornji Selkovac, Boturi, Turčenica, Bišćanovo, Donji Selkovac, Šatornja, Donji Viduševac, Gornji Viduševac, Dvorišće, Hađer, Maja, Prijeka, Joševica, Dolnjaki, Svračica, Ravno Rašće, Roviška, Dragotina, Bijele Vode, Brestik, Dabrina, Donji Klasnić, Gornji Klasnić, Drenovac Banski, Kozaperovica, Majski Trtnik, Mali Gradac, Martinovići, Trnovac Glinski, Veliki Gradac, Vlahović, Balinac, Šibine, Hrvatska Bojna, Borovita, Brezovo Polje, Brubno, Buzeta, Hajtić, Mali Obljaj, Veliki Obljaj, Šaševa, Donje Selište, Gornje Selište i Skela).
 
Prostire se na sveukupnoj površini od 544,13 km² s 9868 stanovnika (prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine). 
 
Od važnijih prometnica koje prolaze ovim područjem, Policijska postaja Glina svojim operativnim djelovanjem obuhvaća dijelove državnih cesta D-6 Glina – Dvor; D-31 Pokupsko - Gornji Viduševac i D-37 Petrinja - Glina, županijske, lokalne i nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od oko 570 kilometara.

Policijska postaja Glina stacionirana je u centru grada, međutim u Domovinskom ratu je zgrada policijske postaje razrušena i zapaljena, te se stoga svi poslovi od 1995. godine obavljaju u pomoćnom preuređenom objektu koji se nalazi pokraj stare zgrade policije.
 

Na svom području ova policijska postaja od 2006. godine provodi i projekt Policija u zajednici, dok je 2008. godine na inicijativu Policijske postaje osnovano Vijeće za prevenciju Grada Gline koje se sastoji od članova policije, lokalne zajednice sa gradonačelnikom Grada Gline, Sudbene vlasti i pravosuđa, Centra za socijalnu skrb, ravnatelja vrtića, ravnatelja Osnovne i Srednje škole te školskog pedagoga. Zajednički cilj i svrha ovoga Vijeća je prevencija u odgojno obrazovnim ustanovama te uključivanje kontakt policajaca u provođenju preventivnih aktivnosti s ciljem educiranja učenika osnovne i srednje škole o štetnosti uporabe opojnih droga, zlouporabe alkohola, duhanskih proizvoda, upoznavanja istih sa Zakonskim odredbama (ZSPC-a, JRM-a, Obiteljski zakon i dr.), koje je izvanredno prihvaćeno od strane djece, mlađih i starijih maloljetnika, kao i njihovih roditelja.

 U Glini su na tri lokacije postavljeni plavi tzv. sandučići povjerenja u koje građani mogu ubaciti pisma sa svojim pritužbama, prijedlozima i pohvalama policiji. , i to:
- na zgradi Hrvatskog doma Glina u Ulici Stjepana i Antuna Radića br. 10
- na zgradi Osnovne škole Glina u Ulici Ante Starčevića 1  
- na zgradi Srednje škole Glina u Frankopanskoj ulici br. 30