POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO – MOSLAVAČKA
Rimska 19, 44 000 Sisak, tel.: +385 44 560 111
sisačko-moslavačka uprava > Policijske postaje > Postaja granične policije Hrvatska Kostajnica

Postaja granične policije Hrvatska Kostajnica

Postaja granične policije Hrvatska Kostajnica


Mjesto: Hrvatska Kostajnica

Adresa: Ante Starčevića 2

Telefon: 044/560 739

Telefaks: 044/560 700

Načelnik Policijske postaje: TIHOMIR DOMAZETOVIĆ

         

Uredovno vrijeme upravnih poslova: 

  • sve radne dane u tjednu od 7.30 do 15.30 sati, za građanstvo od 7.30 do 15 sati,
  • iznimno prvi utorak u mjesecu za građanstvo od 7.30 do 16.30 sati za poslove prijavništva, osobne, putne isprave i vozačke dozvole.

Telefonski brojevi:

  • 044/560 730 (upravni savjetnik)
  • 044/560 720 (prijavništvo i osobne isprave, poslovi oružja)
  • 044/560 734 (osobne isprave, državljanstvo i stranci)
  • 044/560 737 (poslovi prometa)

 

Postaja granične policije Hrvatska Kostajnica teritorijalno je nadležna na području grada Hrvatska Kostajnica te na području Općina Hrvatska Dubica, Majur i Donji Kukuruzari, na sveukupnoj površini od 367,6 km². 

Grad Hrvatska Kostajnica ima oko 2 756 stanovnika naseljenih u naseljima: Hrvatska Kostajnica, Čukur, Panjani, Selište Kostajničko, Rosulje, Rausovac i Utolica.

Općina Hrvatska Dubica ima oko 1 634 stanovnika naseljenih u naseljima: Hrvatska Dubica, Baćin, Cerovljani, Slabinja i Živaja.            

Općina Majur ima oko 1 185 stanovnika naseljenih u naseljima: Majur, Stubalj, Graboštani, Kostrići, Mračaj, Gornji Hrastovac, Gornja Meminska, Srednja Meminska, Mala Meminska, Svinica, Malo Krčevo i Veliko Krčevo.            

Općina Donji Kukuruzari ima oko 2 634 stanovnika naseljenih u naseljima: Donji Kukuruzari, Gornji Kukuruzari, Babina Rijeka, Borojevići, Donja Velešnja, Gornja Velešnja, Prevršac, Mečenčani, Komogovina, Kostreši Bjelovački, Lovča, Gornji Bjelovac i Donji Bjelovac.
           

Od važnijih prometnica, područjem u nadležnosti Postaje granične policije Hrvatska Kostajnica prolazi magistralni pravac DC-30, u dužini od 19,1 kilometar (od odvojka za mjesto Joševica do Hrvatske Kostajnice-MCGP Hrvatska Kostajnica) i DC-47, u dužini od 30 kilometara (Hrvatska Kostajnica do Hrvatske Dubice).
           

Postaja granične policije Hrvatska Kostajnica nadzire državnu granicu prema Bosni i Hecegovini u dužini od 46 kilometara, od željezničkog mosta u mjestu Volinja do početka mjesta Tanac, općina Jasenovac, te tako obuhvaća granično područje općina Dvor i Hrvatska Dubica te granično područje grada Hrvatska Kostajnica.            

Državna granica proteže se rijekom Unom u dužini od 38 kilometara, osim manjeg dijela na području Grada Hrvatske Kostajnice i Općine Hrvatska Dubica gdje se državna granica proteže kopnom na desnoj obali rijeke Une.

Na postajnom području nalaze se tri granična prijelaza:

 
 
 
 Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Hrvatska Kostajnica;

 telefon: 044/560 751
 
 
  
 

 
 
  
  
 
 
 
 
Stalni granični prijelaz za pogranični promet Hrvatska Dubica, odlukom mješovitog povjerenstva za praćenje sporazuma između RH i BiH o pograničnom prometu, privremeno je omogućen međunarodni promet putnika;

 telefon: 044/560 781
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Volinja;

 telefon: 044/560 791
 
 
  
 
             

Do navedenih graničnih prijelaza moguće je doći iz nekoliko cestovnih pravaca: 
Državnom cestom D30 iz pravca Zagreba preko Petrinje za Hrvatsku Kostajnicu, županijskom cestom 3249 Donji Hrastovac – Šaš – Hrvatska Dubica koja se nadovezuje na državnu cestu D224 koja vodi prema Sisku i Zagrebu. Duž državne granice pruža se državna cesta D47 Dvor – Hrvatska Kostajnica – Hrvatska Dubica – Jasenovac koja se na području mjesta Jasenovac odvaja od graničnog područja i vodi prema Novskoj i autocesti Zagreb – Lipovac.
           

U sklopu strategije „Policija u zajednici“ od 2008. godine djeluje Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Hrvatska Kostajnica, koje je osnovano upravo na inicijativu ove Policijske postaje. Vijeće se sastoji od članova policije, lokalne zajednice sa gradonačelnikom Grada Hrvatska Kostajnica, sudbene vlasti i pravosuđa, Centra za socijalnu skrb, ravnatelja Doma zdravlja H. Kostajnica, ravnatelja vrtića, ravnatelja Osnovne i Srednje škole i školskog pedagoga. Zajednički cilj i svrha osnivanja ovoga Vijeća je poboljšanje i unaprjeđenje partnerskih odnosa policijskih službenika, članova Vijeća i građana, a sve kako bi se osigurali ljepši, sigurniji i ugodniji uvjeti života na ovome području.
           

U Hrvatskoj Kostajnici, u ulici Vladimira Nazora, na zgradi Hrvatske pošte postavljen je plavi tzv. sandučić povjerenja u kojega građani mogu ubaciti pisma sa svojim pritužbama, prijedlozima i pohvalama policiji. Isti takav sandučić nalazi se i u Hrvatskoj Dubici u ulici Petra Berislavića na zgradi Hrvatske pošte.