POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO – MOSLAVAČKA
Rimska 19, 44 000 Sisak, tel.: +385 44 560 111

Upravni odjel Policijske postaje Novska


Teritorijalna nadležnost:

  • Grad Novska – mjesta: Bair, Borovac, Brestača, Brezovac, Bročice, Jazavica, Kozarice, kričke, Lovska, Milisavci, Nova Subocka, Novi Grabovac, Novska, Paklenica, Plesmo, Popovac, Rađenovci, Rajčići, Rajić, Roždanik, Sigetac, Stara Subocka, Stari Grabovac, Voćarica
  • Općina Jasenovac – mjesta: Drenov Bok, Jasenovac, Košutarica, Krapje, Mlaka, Puska, Tanac, Trebež, Uštica, Višnjica
  • Općina Lipovljani – mjesta: Kraljeva Velika, Krivaj, Lipovljani, Piljenice  

Uredovno vrijeme:

  • sve radne dane u tjednu od 7.30 do 15.30 sati, za građanstvo od 7.30 do 15 sati,
  • iznimno utorkom za građanstvo od 7.30 do 16.30 sati za poslove prijavništva, osobne, putne, prometne isprave i vozačke dozvole.

Telefonski brojevi:

  • 044 /646 428 (voditelj upravnih poslova)
  • 044 /646 451 (prijavništvo i osobne iskaznice)
  • 044 /646 450 (poslovi prometa)
  • 044/ 646 448 (poslovi oružja)
  • 044/ 646 447 (državljanstvo, stranci, putovnice)