POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO – MOSLAVAČKA
Rimska 19, 44 000 Sisak, tel.: +385 44 560 111

Policijska postaja Novska

Policijska postaja Novska

Mjesto: Novska

Adresa: Staroselska 3

Telefon: 044/646 438

Telefaks: 044/646 457
 
Načelnik Policijske postaje: JURE KLIŠANIN
 

Uredovno vrijeme upravnih poslova:

  • sve radne dane u tjednu od 7.30 do 15.30 sati, za građanstvo od 7.30 do 15 sati,
  • iznimno utorkom za građanstvo od 7.30 do 16.30 sati za poslove prijavništva, osobne, putne, prometne isprave i vozačke dozvole.

Telefonski brojevi:

  • 044 /646 428 (voditelj upravnih poslova)
  • 044 /646 451 (prijavništvo i osobne iskaznice)
  • 044 /646 450 (poslovi prometa)
  • 044/ 646 448 (poslovi oružja)
  • 044/ 646 447 (državljanstvo, stranci, putovnice)
 
Policijska postaja Novska teritorijalno je nadležna na području Grada Novske te općina Jasenovac i Lipovljani, čija je sveukupna površina 585 km². Prema službenim rezultatima popisa stanovništva od 31. ožujka 2001. godine na području koje pokriva ova Policijska postaja prebiva 21 234 stanovnika.
 
Na postajnom području Policijske postaje Novska nalaze se Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje i Spomen područje Jasenovac. Također postajnim područjem prolazi autocesta A-3 Zagreb - Bajakovo te željeznička pruga Zagreb- Vinkovci.          

Policijska postaja Novska nadzire državnu granicu prema Bosni i Hecegovini u dužini od 50 kilometara, od područja zvanog „Kriva rampa“ u neposrednoj blizini mjesta Tanac do područja gdje se Kanal veliki Strug ulijeva u rijeku Savu te tako obuhvaća granično područje općine Jasenovac.          

Državna granica cijelom dužinom je prirodna granica,a a proteže se rijekama Savom u dužini od 40 kilometara i rijekom Unom u dužini od 10 kilometara.


Na postajnom području nalazi se Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Jasenovac (bez fito-sanitarne i veterinarske inspekcije)

telefon: 044/560 317. 


Do navedenog graničnog prijelaza moguće je doći državnom cestom D47 Dvor – Hrvatska Kostajnica – Hrvatska Dubica – Jasenovac – Novska, koja se jednim dijelom proteže duž državne granice do mjesta Jasenovac gdje se odvaja od graničnog područja i vodi prema mjestu Novska i autocesti Zagreb – Lipovac


       

Policija u Novskoj konstantno kroz svoje djelatnosti nastoji pronaći što bolji model koordinacije i partnerskog djelovanja policije i drugih nadležnih tijela, službi i ustanova, a sve kako bi unaprijedili ukupno stanje sigurnosti, javnog reda i kvalitete života na području grada Novske. 

S toga je Grad Novska upravo na inicijativu ove Policijske postaje, na sjednici Gradskog poglavarstva održanoj 4. rujna 2008. godine, oformio Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Novska sa zadaćom promptnog rješavanja problema na području grada, gdje policija prati i analizira stanje i kretanje prekršaja i kriminaliteta, ali i drugih pojava, te predsjedniku i članovima Vijeća daje prijedloge za rješavanje pojedinih problema.           

Neki su zajednički projekti i realizirani, kao što je: uvođenje video nadzora po gradu, osvjetljavanje pojedinih neosvijetljenih dijelova grada, smanjenje radnog vremena pojedinim ugostiteljskim objektima, veće uključivanje kontakt policajaca u provođenju raznih preventivnih aktivnosti s ciljem educiranja učenika osnovnih i srednje škole o štetnosti uporabe opojnih droga, alkohola, duhanskih proizvoda, međuvršnjačkog nasilja, edukacija roditelja i djece u vrtićima po pitanju ponašanja djece u prometu, jednom riječju teži se tome da policija u Novskoj  postane javni servis građanima.          

Članovi Vijeća su ključne osobe grada koje mogu doprinijeti većoj sigurnosti građana na određenom području, tako je predsjednik Vijeća za komunalnu prevenciju Gradonačelnik, a članovi su: pročelnica upravnog odjela Grada Novska, direktor Gradskog komunalnog poduzeća, voditeljica Centar za socijalnu skrb Novska, sudac Prekršajnog suda, sudac Općinskog suda u Novskoj, ravnateljica Osnovne škole Novska, ravnatelj Srednje škole Novska, predstavnici Zajednice športskih udruga Grada Novska i Udruge mladih Grada Novska, novinar Radijske postaje Novska te načelnik i pomoćnik načelnika Policijske postaje Novska. 

I u općinama Lipovljani i Jasenovac 2008. godine ustrojena su Vijeća za komunalnu prevenciju koja imaju slične zadaće kao i Vijeće u Novskoj.            

Od 2008. godine u Novskoj je na Trgu dr. Franje Tuđmana, na zgradi poslovnice PBZ-a, postavljen tzv. plavi policijski sandučić povjerenja u koji građani svakodnevno od 0-24 sata mogu ubacivati svoja pisma s različitim pitanjima, prijedlozima, pohvalama i o svemu ostalom što se tiče rada policije.            

Isti takav sandučić u travnju 2011. godine postavljen je i na zgradi Općine Jasenovac na Trgu kralja Petra Svačića br. 19, a od svibnja iste godinu i u mjestu Lipovljani na Trgu svetog Josipa na zgradi pošte.