POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO – MOSLAVAČKA
Rimska 19, 44 000 Sisak, tel.: +385 44 560 111

Upravni odjel Policijske postaje Kutina

 Teritorijalna nadležnost:
  • Grad Kutina sa mjesnim naseljima: Kutina, Repušnica, Husain, Batina, Ilova, Zbjegovača, Mišinka, Gojlo, Banova Jaruga, Međurić, Jamarice, Janja Lipa, Kutinska Slatina, Šartovac, Brinjani, Stupovača, Kletište, Selište, Mikleuška, Čaire, Katoličke Čaire, Kutinica, Krajiška Kutinica.
  • Grad Popovača sa mjesnim naseljima: Popovača, Gornja Gračenica, Donja Gračenica, Ciglenica, Voloder, Osekovo, Potok, Stružec, Podbrđe, Gornja Jelenska, Donja Jelenska, Moslavačka Slatina, Donja Vlahinička.
  • Općina Velika Ludina sa mjesnim naseljima: Velika Ludina, Grabrov Potok, Vidrenjak, Okoli, Gornja Vlahinička, Katoličko Selišće, Ludinica, Mala Ludina, Grabričina, Kompator, Ruškovica, Mustafina Klada.

 

Uredovno vrijeme:

  • sve radne dane u tjednu od 7.30 do 15.30 sati, za građanstvo od 7.30 do 15 sati,
  • iznimno utorkom za građanstvo 7.30 do 16.30 sati za poslove prijavništva, osobne, putne, prometne isprave i vozačke dozvole.


Telefonski brojevi:

  • 044/646 126 (upravni savjetnik)
  • 044/646 217 (prijavništvo osobne isprave, državljanstvo)
  • 044/646 253 (putovnice, stranci)
  • 044/646 238, 250 (poslovi prometa)
  • 044/646 237 (poslovi oružja)

 

Izdvojeni odjel upravih poslova Policijske postaje Kutina u Popovači

Od lipnja 2014. godine u Popovači, Trg grofova Erdödyja otvorena je ispostava, odnosno izdvojeni odjel upravih poslova Policijske postaje Kutina, u kojem je uredovno radno vrijeme svakog četvrtka od 8 do 14 sati, gdje građani mogu obaviti sve poslove vezane za izdavanje osobnih dokumenata i dr. Telefon na koji građani mogu komunicirati u ovom izdvojenom uredu je 044/ 679 399.