POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO – MOSLAVAČKA
Rimska 19, 44 000 Sisak, tel.: +385 44 560 111

Policijska postaja Kutina

Policijska postaja Kutina

 

Mjesto: Kutina

Adresa: Kralja Petra Krešimira IV 2

Telefon: 044/ 646 111;  646 139

Faks: 044/ 646 255; 646 225

Načelnik Policijske postaje: PREDRAG FITNIĆ
 
 

Uredovno vrijeme upravnih poslova:

  • sve radne dane u tjednu od 7.30 do 15.30 sati, za građanstvo od 7.30 do 15 sati,
  • iznimno utorkom za građanstvo od 7.30 do 16.30 sati za poslove prijavništva, osobne, putne, prometne isprave i vozačke dozvole.

Telefonski brojevi:

  • 044/646 126 (upravni savjetnik)
  • 044/646 217 (prijavništvo osobne isprave, državljanstvo)
  • 044/646 253 (putovnice, stranci)
  • 044/646 238, 250 (poslovi prometa)
  • 044/646 237 (poslovi oružja)

Izdvojeni odjel upravih poslova Policijske postaje Kutina u Popovači

Od lipnja 2014. godine u Popovači, Trg grofova Erdödyja otvorena je ispostava, odnosno izdvojeni odjel upravih poslova Policijske postaje Kutina, u kojem je uredovno radno vrijeme svakog četvrtka od 8 do 14 sati, gdje građani mogu obaviti sve poslove vezane za izdavanje osobnih dokumenata i dr. Telefon na koji građani mogu komunicirati u ovom izdvojenom uredu je 044/ 679 399.

           
Policijska postaja Kutina teritorijalno je nadležna na području gradova Kutine i Popovače te općine Velika Ludina, na sveukupnoj površini od 601,06 km².          

Grad Kutina ima 22 760 stanovnika (prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine) u 23 mjesna naselja: Kutina, Repušnica, Husain, Batina, Ilova, Zbjegovača, Mišinka, Gojlo, Banova Jaruga, Međurić, Jamarice, Janja Lipa, Kutinska Slatina, Šartovac, Brinjani, Stupovača, Kletište, Selište, Mikleuška, Čaire, Katoličke Čaire, Kutinica, Krajiška Kutinica.           

Grad Popovača ima 11 905 stanovnika nastanjenih u 12 mjesnih naselja: Popovača, Gornja Gračenica, Donja Gračenica, Ciglenica, Voloder, Osekovo, Potok, Stružec, Podbrđe, Gornja Jelenska, Donja Jelenska, Moslavačka Slatina, Donja Vlahinička, dok na području općine Velika Ludina živi 2 625 stanovnika naseljenih u 11 mjesnih naselja: Velika Ludina, Grabrov Potok, Vidrenjak, Okoli, Gornja Vlahinička, Katoličko Selišće, Ludinica, Mala Ludina, Grabričina, Kompator, Ruškovica, Mustafina Klada.          

Područjem u nadležnosti policijske postaje Kutina u dužini od 32 km prolazi autocesta A-3 (Zagreb – Lipovac), te ujedno magistralni pravac DC-45 i to u dužini od 20,70 km. Također preko područja Policijske postaje Kutina prolazi važan željeznički pravac Zagreb - Vinkovci u dužini od 40 km.           

Na inicijativu Policijske postaje Kutina osnovana su dva Vijeća za prevenciju kriminaliteta i to u gradovima Kutini i Popovači. Vijeće za prevenciju kriminaliteta u Gradu Kutini temeljem odluke Gradskog poglavarstva osnovano je 25. studenog 2008. godine, dok je Vijeće za prevenciju kriminaliteta u Gradu Popovači osnovano 9. prosinca 2008. godine sukladno odluci tada Općinskog poglavarstva. Slijedom navedenog u vremenskom razdoblju od 01. siječnja 2009. godine do 31. ožujka 2009. godine oba Vijeća održala su prve konstituirajuće sjednice.           

Na sjednicama je iskazana obostrana zainteresiranost svih članova za budućim zajedničkim radom i suradnjom, koja je do sada već rezultirala određenim konkretnim projektima temeljem kojih su razvidni sadašnji i budući oblici neposredne suradnje i partnerskih odnosa policijskih službenika Policijske postaje Kutina, članova navedenih Vijeća kao i građana Kutine i Popovače, a sve s ciljem osiguranja ljepših, sigurnijih i ugodnijih uvjeta života stanovništva grada Kutine i Popovača.           

Na kontaktnim područjima Policijske postaje Kutina se nalaze plavi tzv. sandučići povjerenja u koje građani mogu ubaciti pisma sa svojim pitanjima, pritužbama, prijedlozima policiji i sl.

U Kutini se sandučići nalaze na slijedećim lokacijama:

  • Robna kuća „Lonia“ u Kolodvorskoj ulici
  • Zgrada FINA-e
  • Hol Doma zdravlja Kutina


U Popovači se sandučić nalazi u zgradi Gradskog poglavarstva Popovače na Trgu grofova Erdödya.