POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO – MOSLAVAČKA
Rimska 19, 44 000 Sisak, tel.: +385 44 560 111
sisačko-moslavačka uprava > Policijske postaje

Policijske postaje

Korisni linkovi:

Policijska postaja Sisak

Načelnik Policijske postaje:
Marijan Detelić
Adresa:
Kralja Tomislava 17         
Telefon:
044/560 811, 560 809                 
Telefaks:    
044/560 855 
Teritorijalna nadležnost
Grad Sisak s pripadajućim naseljima: Crnac, Odra, Stupno, Sela, Greda, Staro Pračno, Stara Drenčina, Vurot, Hrastelnica, Palanjek, Novo Selo Palanječko, Budaševo, Topolovac, Prelošćica, Bukovsko, Lukavec Posavski, Gušće, Svinjičko, Čigoč, Kratečko, Mužilovčica, Suvoj, Lonja, Komarevo, Blinjski Kut, Mađari, Čakale, Čakalska Kosa, Kljajići, Klobučak, Letovanci, Novo Selo, Novo Pračno, Staro Selo, Trnjani i Jazvenik
Općina Lekenik s pripadajućim naseljima: Lekenik, Brežane Lekeničke, Cerje Letovaničko, Donji Vukojevac, Dužica, Gornji Vukojevac, Letovanić, Palanjek Pokupski, Petrovec, Pešćenica, Pokupsko Vratečko, Poljana Lekenička, Stari Brod, Stari Farkašić, Vrh Letovanički, Žažina, Šišinec i Brkiševina.
Općina Martinska Ves s pripadajućim naseljima: Bok Palanječki, Strelečko, Tišina Erdedska, Žirčica, Ljubljanica, Desna Martinska Ves, Desno Trebarjevo, Desno Željezno, Jezero Posavsko, Desni Dubrovčak, Luka Lijeva, Lijevo Željezno, Lijevo Trebarjevo, Lijeva Martinska Ves, Mahovo i Setuš.

UPRAVNI POSLOVI (Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24)
uredovno vrijeme je od 7.30 do 15.30 sati, dok je za građanstvo od 7.30 do 15 sati;  utorkom za građanstvo od 7.30 do 16.30 sati
telefonski brojevi
044/560 451 (voditeljica Službe upravnih i inspekcijskih poslova)
044/560 479 (voditeljica Odjela upravnih poslova)
044/560 459 (voditeljica Odjela za strance i državljanstvo)
044/560 452 (tajnica voditeljice)
044/560 460 (samostalni upravni referent)
044/560 468 (osobne iskaznice i prijavništvo - prebivalište/boravište)
044/560 467 (putovnice)
044/560 466 (vozačke)
044/560 473 (oružje)
044/560 472 (državljanstvo)
044/560 471 (stranci)
 

Policijska postaja Kutina

Načelnik Policijske postaje:
Predrag Fitnić
Adresa:
Telefon:
044/646 111; 646 139
Telefaks:
044/646 255; 646 225
Teritorijalna nadležnost
Grad Kutina sa mjesnim naseljima: Kutina, Repušnica, Husain, Batina, Ilova, Zbjegovača, Mišinka, Gojlo, Banova Jaruga, Međurić, Jamarice, Janja Lipa, Kutinska Slatina, Šartovac, Brinjani, Stupovača, Kletište, Selište, Mikleuška, Čaire, Katoličke Čaire, Kutinica, Krajiška Kutinica.
Grad Popovača sa mjesnim naseljima: Popovača, Gornja Gračenica, Donja Gračenica, Ciglenica, Voloder, Osekovo, Potok, Stružec, Podbrđe, Gornja Jelenska, Donja Jelenska, Moslavačka Slatina, Donja Vlahinička.
Općina Velika Ludina sa mjesnim naseljima: Velika Ludina, Grabrov Potok, Vidrenjak, Okoli, Gornja Vlahinička, Katoličko Selišće, Ludinica, Mala Ludina, Grabričina, Kompator, Ruškovica, Mustafina Klada.

UPRAVNI POSLOVI
uredovno vrijeme je od 7.30 do 15.30 sati, dok je za građanstvo od 7.30 do 15 sati;  utorkom za građanstvo od 7.30 do 16.30 sati
telefonski brojevi
044/646 126 (upravni savjetnik)
044/646 217 (prijavništvo osobne isprave, državljanstvo)
044/646 253 (putovnice, stranci)
044/646 250 (poslovi prometa)
044/646 237 (poslovi oružja)
 

Policijska postaja Petrinja

Načelnik Policijske postaje:
Miroslav Tonec
Adresa:
Ivana Mažuranića 5a              
Telefon:
044/560 510, 560 539        
Telefaks:    

044/560 500
Teritorijalna nadležnost
Grad Petrinja s naseljima: Slatina, Češko selo, Nova Drenčina, Moščenica, Novo Selište i okolnim selima u pravcu Grada Glina i Grada Hrvatska Kostajnica.

UPRAVNI POSLOVI
uredovno vrijeme je od 7.30 do 15.30 sati, dok je za građanstvo od 7.30 do 15 sati;  utorkom za građanstvo od 7.30 do 16.30 sati
telefonski brojevi
044/560 520 (upravni savjetnik)
044/560 542 (prijavništvo i osobne isprave)
044/560 540 (poslovi prometa)
044/560 541 (poslovi oružja)
044/560 541 (državljanstvo i stranci)
 

Policijska postaja Novska

Načelnik Policijske postaje:
Jure Klišanin
Adresa:
Staroselska 3
Telefon:
044/646 438, 646 439                 
Telefaks:    

044/646 457
Teritorijalna nadležnost
Grad Novska s mjesnim naseljima: Bair, Borovac, Brestača, Brezovac, Bročice, Jazavica, Kozarice, kričke, Lovska, Milisavci, Nova Subocka, Novi Grabovac, Novska, Paklenica, Plesmo, Popovac, Rađenovci, Rajčići, Rajić, Roždanik, Sigetac, Stara Subocka, Stari Grabovac, Voćarica.
Općina Jasenovac s mjesnim naseljima: Drenov Bok, Jasenovac, Košutarica, Krapje, Mlaka, Puska, Tanac, Trebež, Uštica, Višnjica.
Općina Lipovljani s mjesnim naseljima: Kraljeva Velika, Krivaj, Lipovljani, Piljenice.
 
UPRAVNI POSLOVI
uredovno vrijeme je od 7.30 do 15.30 sati, dok je za građanstvo od 7.30 do 15 sati;  utorkom za građanstvo od 7.30 do 16.30 sati
telefonski brojevi
044/646 428 (voditelj upravnih poslova)                       
044/646 451 (prijavništvo i osobne iskaznice)               
044/646 450 (poslovi prometa)       
044/646 448 (poslovi oružja)                                           
044/646 447 (državljanstvo, stranci, putovnice)  

GRANIČNI PRIJELAZI
* Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Jasenovac;
   telefon 044/560 317
  

Postaja granične policije Hrvatska Kostajnica

Načelnik Policijske postaje:
Tihomir Domazetović
Adresa:
Ante Starčevića 2               
Telefon:
044/560 739                      
Telefaks:
044/560 700, 560 701 
Teritorijalna nadležnost
Grad Hrvatska Kostajnica s naseljima: Hrvatska Kostajnica, Čukur, Panjani, Selište Kostajničko, Rosulje, Rausovac i Utolica.
Općina Hrvatska Dubica s naseljima: Hrvatska Dubica, Baćin, Cerovljani, Slabinja i Živaja.
Općina Majur s naseljima: Majur, Stubalj, Graboštani, Kostrići, Mračaj, Gornji Hrastovac, Gornja Meminska, Srednja Meminska, Mala Meminska, Svinica, Malo Krčevo i Veliko Krčevo.
Općina Donji Kukuruzari s naseljima: Donji Kukuruzari, Gornji Kukuruzari, Babina Rijeka, Borojevići, Donja Velešnja, Gornja Velešnja, Prevršac, Mečenčani, Komogovina, Kostreši Bjelovački, Lovča, Gornji Bjelovac i Donji Bjelovac.
 
UPRAVNI POSLOVI
uredovno vrijeme je od 7.30 do 15.30 sati, dok je za građanstvo od 7.30 do 15 satiprvi utorak u mjesecu za građanstvo od 7.30 do 16.30 sati
telefonski brojevi
044/560 730 (upravni savjetnik)
044/560 720 (prijavništvo i osobne isprave, poslovi oružja)
044/560 734 (osobne isprave, državljanstvo i stranci)
044/560 737 (poslovi prometa)
 
GRANIČNI PRIJELAZI
* Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Hrvatska Kostajnica;
   telefon 044/560 751
* Stalni granični prijelaz za pogranični promet Hrvatska Dubica;
   telefon 044/560 781 
* Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Volinja;
   telefon 044/560 791 
 

Policijska postaja Dvor

Načelnik Policijske postaje:
Dario Potalec   
Adresa:
Trg bana Josipa Jelačića 6
Telefon:
044/560 039                 
Telefaks:    

044/560 000
Teritorijalna nadležnost
Općina Dvor s okolnim mjestima: Bansko Vrpolje, Buinja, Buinjski Riječani, Čavlovica, Ćore, Divuša, Donja Oraovica, Donja Stupnica, Donji Dobretin, Donji Javoranj, Donji Žirovac, Draškovac, Dvor, Gage, Glavičani, Golubovac Divuški,  Gorička, Gornja Oraovica, Gornja Stupnica, Gornji Dobretin, Gornji Javoranj, Gornji Žirovac, Grabovica, Grmušani, Gvozdansko, Hrtić, Javnica, Javornik, Jovac, Kepčije, Kobiljak, Komora, Kosna, Kotarani, Kozibrob, Kuljani, Lotine, Ljeskovac, Ljubina, Majdan, Matijevići,, Ostojići, Paukovac, Pedalj, Rogulje, Rudeži, Rujevac, Sočanica, Stanić Polje, Struga Banska, Šakanlije, Šegestin, Švrakarica, Trgovi, Udetin, Unčani, Vanići, Volinja, Zakopa, Zamlača, Zrin, Zrinska Draga, Zrinski Brđani i Zut.
 
UPRAVNI POSLOVI
uredovno vrijeme je od 7.30 do 15.30 sati, dok je za građanstvo od 7.30 do 15 sati
telefonski brojevi
044/560 021 (viši upravni referent)
044/560 010 (prijavništvo, osobne isprave i poslovi prometa)
044/560 042 (poslovi oružja, državljanstvo i stranci)
 
GRANIČNI PRIJELAZ
* Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Dvor;
   telefon 044/560 332
  

Policijska postaja Glina

Načelnik Policijske postaje:
Miroslav Rajković 
Adresa:
Tomislava Roma bb
Telefon:
044/560 438, 560 439        
Telefaks:    

044/560 437
Teritorijalna nadležnost
Grad Glina s okolnim mjestima : Marin Brod, Prekopa, Kihalac, Novo Selo Glinsko, Majske Poljane, Brnjeuška, Ilovačak, Desni Degoj, Gornja Bučica, Donja Bučica, Slatina Pokupska, Zaloj, Donje Taborište, Gračanica Šišinečka, Gornje Taborište, Stankovac, Donje Jame, Gornje Jame, Mala Solina, Velika Solina, Donja Trstenica, Gornji Selkovac, Boturi, Turčenica, Bišćanovo, Donji Selkovac, Šatornja, Donji Viduševac, Gornji Viduševac, Dvorišće, Hađer, Maja, Prijeka, Joševica, Dolnjaki, Svračica, Ravno Rašće, Roviška, Dragotina, Bijele Vode, Brestik, Dabrina, Donji Klasnić, Gornji Klasnić, Drenovac Banski, Kozaperovica, Majski Trtnik, Mali Gradac, Martinovići, Trnovac Glinski, Veliki Gradac, Vlahović, Balinac, Šibine, Hrvatska Bojna, Borovita, Brezovo Polje, Brubno, Buzeta, Hajtić, Mali Obljaj, Veliki Obljaj, Šaševa, Donje Selište, Gornje Selište i Skela.

UPRAVNI POSLOVI
uredovno vrijeme je od 7.30 do 15.30 sati, dok je za građanstvo od 7.30 do 15 satiprvi utorak u mjesecu za građanstvo od 7.30 do 16.30 sati
telefonski brojevi
044/560 973 - prijavništvo, odjavništvo
044/560 971 - putovnice
044/560 972 - oružje, stranci
 
 

Policijska postaja Gvozd

Načelnik Policijske postaje:
Mijo Rapić
Adresa:
Trg dr. Franje Tuđmana 5  
Telefon:
044/560 939                 
Telefaks:    

044/560 900 
Teritorijalna nadležnost
Općina Gvozd s mjestima: Blatuša, Brnjavac, Crevarska Strana, Gornja Čemernica, Pješćanica, Podgorje, Slavsko Polje, Bović, Čremušnica, Dugo Selo Lasinjsko, Golinja, Kirin, Kozarac, Ostrožin Šljivovac, Trepča i Gornja Trstenica.
Općina Topusko s mjestima: Batinova Kosa, Bukovica, Crni Potok, Donja Čemernica, Gređani, Hrvatsko Selo, Katinovac, Mala Vranovina, Malička, Pecka, Perna, Ponikvari, Staro Selo Topusko, Velika Vranovina i Vorkapić Selo.

UPRAVNI POSLOVI
uredovno vrijeme je od 7.30 do 15.30 sati, dok je za građanstvo od 7.30 do 15 sati

telefonski brojevi
044/560 904 (viši upravni referent)
044/560 932 (prijavništvo, osobne iskaznice, poslovi oružja, poslovi prometa, putne isprave, državljanstvo, stranci)
 


Policijska postaja Sunja

Načelnik Policijske postaje:
Ivan Barić
Adresa:
Matije Gupca 34                 
Telefon:
044/560 639            
Telefaks:
044/560 600
Teritorijalna nadležnost
Općina Sunja: Sunja, Greda Sunjska, Gradusa Posavska, Gornja Letina, Donja Letina, Krivaj Sunjski, Žreme, Selišće Sunjsko, Bistrač, Bobovac, Strmen, Crkveni Bok, Ivanjski Bok, Šaš, Slovinci, Timarci, Kostreši Šaški, Papići, Jasenovčani, Čapljani, Pobrđani, Staza, Donji Hrastovac, Novoselci, Vedro Polje, Drljača, Četvrtkovac, Radonja Luka, Petrinjci, Mala Paukova, Mala Gradusa, Velika Gradusa, Sjeverovac, Kladari, Vukoševac, Brđani Cesta, Brđani Kosa, Kinjačka, Bestrma i Blinjska Greda.
 
UPRAVNI POSLOVI (Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24)
uredovno vrijeme je od 7.30 do 15.30 sati, dok je za građanstvo od 7.30 do 15 sati;  utorkom za građanstvo od 7.30 do 16.30 sati
telefonski brojevi
044/560 451 (voditeljica Službe upravnih i inspekcijskih poslova)
044/560 479 (voditeljica Odjela upravnih poslova)
044/560 459 (voditeljica Odjela za strance i državljanstvo)
044/560 452 (tajnica voditeljice)
044/560 460 (samostalni upravni referent)
044/560 468 (osobne iskaznice i prijavništvo - prebivalište/boravište)
044/560 467 (putovnice)
044/560 466 (vozačke)
044/560 473 (oružje)
044/560 472 (državljanstvo)
044/560 471 (stranci)
 

Postaja prometne policije Sisak

Načelnik Policijske postaje:
Kristijan Huljina
Adresa:
Telefon:
044/560 480, 560 489
Telefaks:
044/560 490; 560 330
Teritorijalna nadležnost
Područje Grada Siska te Općine Lekenik i Martinska Ves.
Postaja prometne policije Sisak prostire se na površini od 779 kilometara kvadratnih, odnosno 17,52% ukupnog teritorija Policijske uprave sisačko–moslavačke
 

Postaja prometne policije Kutina

Načelnik Policijske postaje:
Žarko Stojisavljević
Adresa:
Telefon:
044/646 339, 646 320
Telefaks:
044/646 310
Teritorijalna nadležnost
Područje Grada Kutine s pripadajuća 23 naselja te Općine Popovača i Velika Ludina, a  područje se prostire na 549 km², te na područje unutar 64 km autoceste A3 Bregana-Zagreb-Lipovac od 80 do 144 km.
Postajno područje obuhvaća 20,70 km državnih cesta, 116,62 km županijskih cesta, 74,92 km lokalnih cesta, 262 km nerazvrstanih cesta, te kao što je navedeno, 64 km autoceste A3 koja je dio Paneuropskog koridora koji spaja Zapadnu i Istočnu Europu.