Često postavljana pitanja - NATJEČAJ za upis polaznika za zanimanje POLICAJAC/POLICAJKA

   

Tekst Natječaja za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje POLICAJAC/POLICAJKA u 2013./2014. godini možete pronaći ovdje, a obrazac za prijavu ovdje.

Na ovoj stranici predstavljamo često postavljana pitanja o Natječaju, te molimo da:

- prvo, pažljivo pročitate tekst Natječaja. Sve što u Natječaju piše mišljeno je striktno i doslovno, navedeni rokovi su fiksni i od njih nema odstupanja, a popis dokumenata nije tek izborni već se traže SVI dokumenti, kako je navedeno. Ova stranica je u razvoju i bit će nadopunjavana.

- ukoliko trebate dopunske odgovore u vezi Natječaja, potražite ih na ovoj stranici. Ukoliko odgovor niste našli, tada se javite na e-mail policijska_skola@mup.hr .

1. Mogu li se dokumenti predati izvan roka u natječaju? Ne, preporučena pošiljka sa SVIM dokumentima poslanima na navedenu adresu mora imati poštanski pečat 17. travnja 2013. g. Naknadno slanje dokumenata nije predviđeno natječajem.

2. Mogu li se na natječaj prijaviti i kandidati s trogodišnjom ili nezavršenom četverogodišnjom srednjom školom? Ne, u obzir dolazi isključivo kandidati sa završena četiri razreda srednje škole. 

3. Imaju li kandidati sa završenim kvalifikacijama tjelohranitelja/zaštitara i sl. prednost pri upisu? Ne, no ukoliko budu upisani vjerojatno je da će im savladavanje nastavnog programa biti lakše nego drugim polaznicima.

4. Imaju li kandidati s višom obrazovnom kvalifikacijom (diplomanti drugih fakulteta, magistri, itd.) drugačiji status, odnosno prednost pri upisu? Ne. Dakako, vjerojatno će polaznicima s višom obrazovnom kvalifikacijom praćenje nastave u područjima više obrazovne kvalifikacije biti lakše.

5. Je li dopuštena tetovaža? Načelno da, ali ne smije biti na vidljivome mjestu kod nošenja ljetne odore, a konačnu odluku donosi zdravstvena komisija.

6. Imaju li djeca branitelja prednost pri upisu? Ukoliko su zadovoljili na svim testiranjima, djeca poginulih branitelja i djeca 100% RVI imaju pravo izravnog upisa, ostali ne.